Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Fw: kardslotenet sent you a video: "Pink Floyd "Time" Live 1994"From the out-of-print VHS version of Pulse, with the airplane intro. A little dark though....
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066     


Χρησιμοποιείτε Yahoo!
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: