Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Ο χρήστης kardslotenet σας έστειλε ένα βίντεο: "Pink Floyd With Syd Barrett - Interstellar Overdrive-Part 1"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης kardslotenet έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

Pink Floyd With Syd Barrett - Interstellar Overdrive Full Length Video - Part 1, London 1966
© 2010 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Ο χρήστης kardslotenet σας έστειλε ένα βίντεο: "Syd Barrett- Here I Go"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης kardslotenet έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

This is a story 'bout a girl that I knew
she didn't like my songs
and that made me feel blue
she said: "a big band is far better than you"...
© 2010 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Ο χρήστης kardslotenet σας έστειλε ένα βίντεο: "octopus - syd barrett"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης kardslotenet έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

slideshow i made, RIP SYD
© 2010 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066