Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Fw: kardslotenet sent you a video: "Pink Floyd "Time" Live 1994"From the out-of-print VHS version of Pulse, with the airplane intro. A little dark though....
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066     


Χρησιμοποιείτε Yahoo!
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr

kardslotenet sent you a video: "Pink Floyd - Wish You Were Here"

YouTube help center | e-mail options | report spam

kardslotenet has shared a video with you on YouTube:

Pink Floyd, Wish You Were Here (1975)
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

kardslotenet sent you a video: "Pink Floyd "Shine On You Crazy Diamond" Syd Barrett Tribute"

YouTube help center | e-mail options | report spam

kardslotenet has shared a video with you on YouTube:

Just something simple for people to put on their MySpaces, etc. This is the version from the old VHS tape of Pulse (which IMHO had much better camera angles than the new DVD). The beginning and one verse from the middle (at 6:13) had to be edited out to fit it into YouTube's 10 min. requirement. But the whole movie they showed at the concert is here since it's probably supposed to represent Syd's life (or anybody's)....

This is from Earl's Court, London in October of 1994.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066